Om gjeterhund i Troms

Til årsmøtet i morgen 26. januar kl 11 på Storsteinnes fremmes det 6 innkomne saker. Styret fremmer følgende forslag:

1: Vedtektsendring ang at årsmøtet må arrangeres innen utgangen av januar. Fjerne dette punktet i vedtektene og vedta nye vedtekter på neste årsmøte. Dermed vil det være mulig å kjøre felles årsmøte med Troms sau og geit fra 2021.

2: Fjerne begrensinger om at de to første helgene i september skal være prøvefrie.

3: Finalen i FM skal ikke ha krav om å kjøres med dobbelhent og sortering. Det gir mulighet for flere i finalen.

4: Ikke-medlemmer betaler kr 100 mer i startkontingent på gjeterhundprøvene i fylket. 

5: Uttakskriterier til NM. Tidligere vedtak oppheves og det arrangeres en uttaksserie som kvalifiserer de beste til NM. Ved poenglikhet skilles deltakerne av plassering i FM-finalen. Fylkesmesteren er dermed ikke lenger direkte kvalifisert.

6: Det innføres krav til oppdateringskurs for instruktørene i fylket minst hvert 8. år.

Det har ikke lyktes oss å få tak i dommer til prøven i Nordreisa.

 

Prøven er derfor avlyst.

Ellen Johnsen og Easy vant kvalikken, men hun har vært kvalifisert for deltakelse siden hun ble fylkesmester.

Etter siste løp i NordNorgesserien er det klart at de som er kvalifisert i tillegg til Ellen og Easy er Anders Boltås og Ruby. Første reserve er Ester Nordby og MissMe og andre reserve er Georg Winsjansen og Spot.

 

 

Ekvipasje Rotsund 18.8 Rotsund 19.8 Rotsund FM 15.9 Rotsund 16.9 nns 1 Bardu nns Bardu 2 nns Vesterålen 3 nns Vestrålen 4 SUM seks beste
Ellen og Easy 7 7 10 10 4 4 0 0 42
Anders og Ruby 5 2 5 0 5 10 7 7 39
Ester og MissMe 4 3 1 7 10 5 5 5 36
Georg og Spot 0 0 0 0 3 7 10 10 30
Hans Inge og Zhakk 10 4 4 5 0 0 0 0 23
Anders og Odin 2 5 0 4 0 3 4 3 21
Tor-Harald og Scruf 0 0 0 2 7 2 3 4 18
John Edvin og Susi 0 0 7 3 0 0 0 0 10
Ellen og Ca 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Ken Are og Kate 0 0 3 0 1 1 0 0 5
Hans Inge og Spot 3 0 2 0 0 0 0 0 5
Ester og EyeMe 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Ellen og Pippi 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Anita og Gaya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ken og Bobby 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Over en serie på fire løp var Svein Ragnar og Miko suverene, og vant en fortjent seier. Vi gratulerer!

Ekvipasje NNS1 Bardu NNS2 Bardu NNS 3 Vesterålen NNS 4 Vesterålen Sum 3 beste prøver
Svein Ragnar Enga og Miko 50 50 37 20 137
Tom Even Lillemo og Perry 15 37 43 37 117
Svein Ragnar Enga og Peik 46 43 24 26 115
Finn Engan og Zenta 34 32 14 47 113
Georg Winsjansen og Spot 30 28 32 50 112
Finn Engan og Marco 18 46 46 0 110
Ragnhild Engan og Jara 20 18 40 43 103
Finn Engan og Sthil 26 16 34 40 100
Anders Boltås og Ruby 37 30 26 32 99
Ester Nordby og MissMe 43 26 18 28 97
Ragnhild Engan og Gaska 16 0 50 30 96
Tor-Harald Simonsen og Scruf 40 20 12 22 82
Roy Aakre og Dina 24 34 20 14 78
Roy Aakre og Gyda 0 0 30 34 64
Jan-Ketil Fjelldal og Piffi 22 40 0 0 62
Ellen Johnsen og Easy 32 24 0 0 56
Anders Boltås og Odin 13 22 13 16 51
Geir Amundsen og Tore Hund 0 0 28 18 46
Roy Aakre og Strikk 0 0 22 24 46
Glenn Peter Knædal og Jess 0 0 16 15 31
Ellen Johnsen og Pippi 28 0 0 0 28
Ken Are Olsson og Kate 14 14 0 0 28
Thomas Johansen og Multe 0 0 15 13 28
Mats-Åge Myklebust og Bess 12 15 0 0 27
Ester Nordby og EyeMe 0 0 11 0 11

Resultatlista under er ei tolkning av et bilde av resultatlista fra dagens prøve. Poengene kan avvike fra det korrekte, men rekkefølgen er riktig.

Og uansett: Georg Winsjansen gikk hen, og hadde hunden Spot ved sin side, og viste sine konkurrenter ryggen. Eller mindre dramatisk; han vant. Vi gratulerer!

Nr 1 Georg Winsjansen og Spot 95  
Nr 2 Finn Engan og Zenta 94  
Nr 3 Ragnhild Engan og Jara 89  
Nr 4 Finn Engan og Sthil 85? Utydelig å lese av resultatlista
Nr 5 Tom Even Lillemo og Perry 85  
Nr 6 Roy Aakre og Gyda 84  
Nr 7 Anders Boltås og Ruby 83  
Nr 8 Ragnhild Engan og Gaska 81  
Nr 9 Ester Nordby og MissMe 81  
Nr 10 Svein Ragnar Enga og Peik 80  
Nr 11 Roy Aakre og Strikk 79  
Nr 12 Tor Harald Simonsen og Scruf 75  
Nr 13 Svein Ragnar Enga og Miko 75  
Nr 14 Geir Amundsen og Tore hund 71  
Nr 15 Anders Boltås og Odin 69  
Nr 16 Glenn Knædal og Jess 61  
Nr 17 Roy Aakre og Dina 57? Utydelig å lese av resultatlista
Nr 18 Thomas Johansen og Multe 37? Utydelig å lese av resultatlista
Nr 20 Ester Nordby og EyeMe 0  
Nr 20 Finn Engan og Marco 0