Om gjeterhund i Troms

Årsmøte 2019 arrangeres 18. januar 2020

Årsmøtet arrangeres på Storsteinnes 18. januar 2020.

Vanlige årsmøtesaker, samt innkomne saker. Frist for å melde inn saker til årsmøtet settes til 29.12.2019. Sakene meldes skriftlig inn til styret for eksempel på jorgen@bjorkligarden.com.