Om gjeterhund i Troms

Tromscupen klasse 1 per 6. oktober 2019
Anita Kvalsvik og Solo leder Troms-cupen. Dersom det settes opp flere prøver i fylket etter NM, vil de også være tellende.