Om gjeterhund i Troms

Møtepapirene til årsmøte 2018