Om gjeterhund i Troms

Foreløpig stilling i Tromscupen klasse 1

Tromscup klasse 1 er en nyvinning av året. Etter avlysninger i Lyngen og i Balsfjord er alle 6 klasse 1 prøvene tellende. Åse Gjesdal og Freia leder så langt. Det hele avgjøres i Nordreisa i oktober.

Ekvipasje Rotsund 18.8 Rotsund 19.8 Rotsund 15.9 Rotsund FM 16.9 Nordreisa 6.10 Nordreisa 7.10 SUM seks beste
Åse og Freia 7 7 5 4 0 0 23
Ester og EyeMe 10 10 0 0 0 0 20
Gunnhild og Biga 0 0 10 10 0 0 20
Håvard og Arwen 0 0 7 5 0 0 12
Håvard og Irja 0 0 4 7 0 0 11
Andrea og Tia 4 5 0 0 0 0 9
Emma og Ca 5 0 0 0 0 0 5
Maiken og Liss 0 0 2 3 0 0 5
Tor-Harald og Eir 0 0 3 1 0 0 4
Jørgen og Champ 0 0 1 2 0 0 3