Om gjeterhund i Troms

Årets fylkesmester i klasse 1 er Gunhild Johnsen og Biga
Plass Regnr. Ras Navn Fører Utg- Løs- Inn Driv Driv Inn i Tid Sum
ering nummer   hund navn ang- ing driv føre etter kve Tid Sum
1 NO30280/14 BC Biga Johnsen, Gunhild - 9147 Birtavarre 16 10 20 5 12 12 10:00 75
2 NO38607/16 BC Irja Moen, Håvard - 9050 Storsteinnes 18 8 13 11 12 11 10:00 73
3 NO34519/17 BC Arwen Moen, Håvard - 9050 Storsteinnes 15 3 16 13 11 11 10:00 69
4 NO33434/16 BC Freia Gjesdal, åse - 9151 Storslett 18 5 18 1 13 3 10:00 58
5 NO40937/15 BC Liss Bjørkli Maiken - 9050 Storsteinnes 16 7 13 10 12 0 10:00 58
6 NO42625/15 BC Champ Bjørkli, Jørgen - 9050 Storsteinnes 15 4 12 5 7 9 10:00 52
7 NO54313/15 BC Eir Simonsen Tor-Harald - 9350 Sjøvegan 15 4 14 0 0 12 10:00 45

 

Vi gratulerer!