Om gjeterhund i Troms

Årets fylkesmester i klasse 3 er Ellen Johnsen og Easy

VI gratulerer!

Plass Regnr. Ras Navn Fører Utg- Løs- Inn Driv Inn i Skil Tid Sum
ering nummer   hund navn ang- ing driv føre kve ing Tid Sum
1 NO34723/10 BC Easy Johnsen, Ellen - 9357 Tennevoll 39 20 33 27 0 0 30:00 119
2 NO31884/12 BC Susi Johansen, John Edvin - 9151 Storslett 28 18 32 26 5 5 30:00 114
3 NO54810/14 BC Ryby Boltås, Anders - 9153 Rotsund 38 20 13 28 0 0 30:00 99
4 NO30769/14 BC Zhakk Mortensen, Hans Inge - 9030 Sjursnes 20 19 31 23 0 0 30:00 93
5 S00/325495 BC Kate Olsson, Ken Are - 9311 Brøstadbotn 34 14 0 0 0 0 30:00 48