Om gjeterhund i Troms

Varsel om årsmøte i Troms gjeterhundlag og frist for å m...

Årsmøte for 2017 skal arrangeres lørdag 27. januar kl 11. Sted vil vi komme tilbake til. Vikingheimen er opptatt den dagen.

 

Frist for å melde innkomne sakeer til styret settes til søndag 14. januar.

 

Valgkomiteen bes om å begynne arbeidet med å finne kandidater til styre for 2018. Leder vil sende liste med medlemmer og en oversikt over hvem som er på valg.