Om gjeterhund i Troms

Resultat klasse 1 Josefvatn 10. september