Om gjeterhund i Troms

Resultat klasse 3 Josefvatn 10. september
Prøven er tellende i Tromscupen