Om gjeterhund i Troms

Resultat klasse 3 Rotsund 3. september, finale
Prøven er tellende i Tromscupen