Om gjeterhund i Troms

Resultat klasse 3 Rotsund 3. september, innledende prøve