Om gjeterhund i Troms

Resultat klasse 1 Rotsund 3. september