Om gjeterhund i Troms

Resultat klasse 1 Josefvatn 13. august (prøve 1)