Om gjeterhund i Troms

Årsmøtet for 2016 blir lørdag 28. januar 2017

Styret har bestemt at årsmøtet arrangeres lørdag 28. januar 2017 på Vikingheimen i Målselv.

Frist for innkomne saker settes til 10. desember.

Servering.

 

Møtepapirene sendes ut senere. Vi kommer tilbake senere med klokkeslett.