Om gjeterhund i Troms

Resultatliste fra finalen FM klasse 3 Josefvatn 17. sept...
FM klasse 3 Josefvatn 17.9.2016. Dobbelhent og sortering.