Om gjeterhund i Troms

Resultatliste fra klasse 1 i Nordreisa 21. august
Resultatliste distriktssprøve 21. 8.2016.