Om gjeterhund i Troms

Velkommen til gjeterhundprøve i Nordreisa søndag 21. aug...

Nordreisa sau og geit arrangerer gjeterhundprøve søndag 21. august.


Påmeldingsfrist fredag 19. august til John Edvin Johansen.

 

Oppstart kl 10 med klasse 3 først og klasse 1 etterpå. Husk at man må være medlem av nsg for å delta på prøvene (jfr lagslovene). Husk også å ta med papirene på hunden, for å kunne dokumentere nødvendige vaksiner etc.

 

Sted: Hos Kyrre Elveskog, ca 9, 3 km fra Bioskrysset og oppover Reisadalen.

 

Det er mulig å ordne utsending opp til 300 meter. Deling på umerket flokk i klasse 3.

 

Prøven er tellende i Tromscupen.