Om gjeterhund i Troms

Informasjon om årsmøte 2015

Styret har i dag satt dato for årsmøtet til lørdag 30. januar. Vi vil prøve å få leid lokalet på Vikingheimen i Målselv.

 

Innkomne saker til årsmøtet må sendes styret innen fredag 22. januar. Årsmøtepapirene vil så langt det er mulig bli sendt ut på epost, og bli lagt ut på denne siden.