Om gjeterhund i Troms

Følgende ekvipasjer er tatt ut til NM 2015

1: Øyvind Trondsen og Jill (fylkesmester)
2: Øyvind Trondsen og Maja
3: Hans Inge Mortensen og Xdon
4: Ester Nordby og Irva

 

Poengoversikten er som følger:

ekvipasje Kvæfjord 1 Kvæfjord 2 Rotsund 1 Rotsund 2 Skjelfjord 1 Skjelfjord 2 Sum 4 beste
Øyvind -Maja 10 7 7 10     34
Hans Inge - Xdon 7 5 2   5 10 27
Ester - Irva 4 10   7 4 5 26
Herleif -Tia 3 2 4   10 7 24
Øyvind -Molly   3 10       13
Ken Are - Keep 2     2 7   11
Hans Inge - Zhakk 5 1   3     9
Øyvind -Jill     5 4     9
John E. - Todd     1 5   2 8
Herleif - Mac 1       2 4 7
Ester - Padme   4   1   1 6
Ester - Trustme     3   3   6
Ken Are -Kate           3 3
John E. - Susi         1   1

 

 

De NM-uttatte må gi rask tilbakemelding dersom de ikke skal delta i NM. Plassene vil derfor gå til reservene.

 

Første reserve er Herleif Jenssen og Tia, andre reserve er Øyvind Trondsen og Molly, osv nedover lista på poengoversikten.