Om gjeterhund i Troms

Obs! Fylkesmesterskapet starter kl 9 på lørdag!

Det var tidligere opplyst at arrangementet startet kl 10. Dette er nå korrigert, og første startende går kl 9.