Om gjeterhund i Troms

Distriktsprøve i Nordreisa

John Edvin Johansen og Åse Gjesdal inviterer til gjeterhundprøve på gården i Nordreisa søndag 16. august.

Primært klasse 1, men muligens også klasse 3. Med andre ord en gylden anledning til å få prøvd unghundene før sanking. Prøvene går med norsk kvit sau.

Påmelding til John Edvin på telefon 91578475 eller epost joedvi@online.no innen fredag. 14. august.