Om gjeterhund i Troms

Vedtatt arbeidsplan 2015 for Troms gjeterhundlag

 

 

 

 

 

 

 

 • Styremøter, gjennom året etter behov.

 • Januar: Søke om midler til aktiviteter, årsmøte.

 • Februar: dommersamling. Sende søknad beitelagene om midler til investering og drift av laget. Innmelding av kontaktpersoner/fullmakter til NSG (frist 20. februar)

 • Februar: Fagdag Troms sau og geit

 • Mars: Innmelding gjeterhundprøver (frist 1. april

 • Mars – juni: kurs, 3 stk i regi av Troms gjeterhundlag pluss private initiativ. Evt leie inn en kjent instruktør.

 • Juni: Landbruksmessa, lage et show/skuespill

 • Fellestreninger gjennom hele året ute i lokallagene.

 • August: Målselvtreffet.

 • September: distriktsprøver, NNC og FM.

 • Oktober: NM og praktisk del av dommersamling

 • Oktober/november, prosjektrapportering dersom midler innvilges fra Fylkeskommunen

 • Desember: starte forberedelser til årsmøte 2015 (frist 31. januar 2016)