Om gjeterhund i Troms

Årsmøte i Troms gjeterhundlag lørdag 31. januar kl 11:00

Årsmøtepapirer

Møtet arrangeres på Vikingheimen i Målselv. Regnskap, budsjett og arbeidsplan leveres ut på møtet.

 

Velkommen!