Om gjeterhund i Troms

Endring i prøvereglementet

Endringer i prøvereglementet for gjeterhund. Forslaget skal vedtas av NSG.

Trykk på linken