Om gjeterhund i Troms

Årsmøte 2013

RETTELSE: Årets årsmøte er satt til Lørdag 25/1 på Vollan gjestestue kl. 12.00 

Saker; valg, årsmelding, regnskap, budsjett.
Innkomne saker sendes leder.