Om gjeterhund i Troms

Ester og Irva ble fylkesmestere 2013

Årets fylkesmestre ble Ester Nordby og Irva