Om gjeterhund i Troms

Skifte i ledelsen i gjeterhundrådet

Ny leder i landsnemnda for gjeterhunder. Atle Arnesen har gått av etter eget ønske. Les mer her.