Om gjeterhund i Troms

Nå i helga 9-11 august møtes vi i vakre Nordreisa for gjeterhundtreff. Det vil bli anledning til å trene hund, og få kyndig veiledning fra instruktørene i fylket. Oppmøte fra fredag ettermiddag, og treffet avsluttes søndag ettermiddag.

 

Arrangør er Nordreisa sau og geit og vi møtes på gården til Ase Gjesdal og John Edvin Johansen.

 

Har forstått det sånn at det blir mulighet for å trene på tre områder på litt forskjellig typer sau.

 

Mulighet for å campe på gården.

 

Kom da vel for ei trivelig og sosial treningshelg! Velkommen! 

 
24. og 25.8 Nordreisa distriktsprøve klasse 1 og 3.
 
31.8 og 1.9 er ledig grunnet avlysning.
 
Uke 40 og uke 41 er prøvefrie helger grunnet sanking.
 
21.9 og 22.9 Nordland en plass NNS klasse 3.
 
28.9 og 29.9 Bardu NNS klasse 3.
 
5.10 Balsfjord Fylkesmesterskap klasse 3 og distriktsprøve klasse 1.
6.10 Balsfjord Fylkesmesterskap klasse 1 og distriktsprøve klasse 1.
 
Det blir litt amputert mtp Tromscupen spesielt i klasse 1. Men foreløpig er alle prøvene i Troms tellende i klasse 1 og 3. Hvis det blir flere prøver etter NM vil de også bli tellende. De fire beste prøvene teller i sammendraget.
 
NM-uttak: De fire beste prøvene teller i NMuttaksløpene som er begge NNS-helgene og FM helga.

Styret har mottatt en forespørsel om fylkesmester skal være direkte kvalifisert til NM ut fra NSG sine regler.

 

Svaret på det finner vi i prøvereglementet sist revidert i 2018:

 

9.7. Uttaksregler

a) Alle fylker må sende inn sine uttaksregler for fylket til gjeterhund ansvarlig, innen 15.april samme året NM avholdes. (Gjeldende fra 1. januar 2015)

b) NSG sentralt eller gjeterhundrådet bestemmer ikke uttaksregler for fylkene, men godkjenner at fylkene har et uttaksoppsett for uttak til NM.

c) Hvis ikke regler er sendt inn innen fristen har ikke fylket rett til å delta på NM. Da går saken videre til gjeterhundrådet.

d) Alle prøver som skal gjelde i uttaksreglene må være innmeldt innen 15.april samme året.

 

Som vi ser er det opp til fylkene selv å fastsette regler for NM-uttak. Årsmøtet behandlet innkommen sak og opphevet tidligere vedtak om NM-uttak og vedtok at NM-deltaker kåres etter en uttaksserie. Ved poenglikhet skiller resultatet i fylkesmesterskapet.

 

Til NM-2019 har Troms en kvote på 1 deltakerekvipasje.

Årsmelding

 

Styret har i 2018 bestått av:
Leder: Jørgen Bjørkli (97167599)
Nestleder: John Edvin Johansen (91578475)
Kasserer: Ester Nordby (97158196)
Sekretær: Ketil-Magne Løvhaug (91360512))
Styremedlem og aktivitetsleder: Anders Boltås (95964884)

 

Varamedlem: 1 Britt Martinussen, 2 Dag Idar Nilsen og 3 Håkon Stensrud

 

Revisorer: Trond Tyldum og Georg Heggstad

 

I valgkomiteen har vi hatt Øyvind Trondsen, Vidar Skogstad Sofie Engstad.

 

Medlemstallet: I 2018 hadde laget 67 betalende medlemmer, en liten nedgang fra 2017 (75).

 

Møter og representasjon:

Siste årsmøte ble avholdt på Luneborg i Målselv den 27. januar 2018. Etter dette har vi hatt 3 styremøter og behandlet 14 saker. Av saker som er behandlet kan nevnes konstituering av styret, arbeidsplan, gjeterhundtreff, kurs for viderekommende og nybegynnere, gjeterhundprøver og utfordre lokallagene til å ta på seg arrangement, Herleif Jensens minneprøve, oppdatering/utdanning av instruktører, , Troms cup klasse 1 og årets oppdretter, beredskapsgruppe, rapportering av UT-midler 2017, Søknad om UT-midler i 2018, evaluering av sesongen, kurs vinteren 2019,regler for NM-uttak, samhandling laget og medlemmene, instruktørkurset vinteren 2019, årets nykommere 2018 og årsmøteforberedelser.

 

Troms gjeterhundlag har vært representert på fylkesårsmøtet til Troms sau og geit.

 

Aktiviteter:

Målselvtreffet gikk dessverre ut i 2018.

 

Det er arrangert treff/fellestreninger mange steder i fylket. I Straumsbukta er det fast onsdagstrening gjennom store deler av året.

 

Det er arrangert gjeterhundkurs i Kvæfjord, Straumsbukta, Spansdalen og ved Josefvatn i året som gikk. Det kan ha blitt arrangert flere steder uten at leder har fanget opp dette.

 

Vi har jobbet gjennom året med rapporteringen på UT-midlene, noe som viste seg å være relativt komplisert. Til slutt lyktes vi, men pengene (litt over 30000 ble utbetalt på nyåret 2019 og kommer på neste års regnskap.

 

VI har søkt midler til aktiviteter i 2018 også og fått innvilget et tilsvarende beløp som i 2017. Vi har hatt mindre aktivitet i 2018 slik at tilskuddet vil måtte bli avkortet noe. I fremtiden blir nok laget i større grad å søke midler til kurs og liknende gjennom fagsenteret, da finansiering der er god, og rapporteringen er noe enklere.

 

Prøvesesongen i Troms ble noe amputert med flere avlysninger av oppsatte prøver.

 

Prøvene som ble gjennomført i Troms var Herleif Jensens minneprøve i Rotsund i juli, distriktsprøver i Rotsund i august, FM i Rotsund, og NNS i Bardu i september. På prøvene i Troms var det totalt 37 startende i klasse 1 og 114 startende i klasse 3. Åtte gjeterhundekvipasjer fikk sin første godkjente bruksprøve (over 60 poeng i klasse 1) i Troms. Det var et par ekvipasjer fra Troms som fikk sine første godkjente prøver i Nordland.

 

Årets fylkesmester i klasse 1 ble Gunhild Johnsen og Pippi og fylkesmester i klasse 3 ble Ellen Johnsen og Easy. Årets unghundpremie gikk til Hans Inge Mortensen og Spot.

 

VI kan ikke kåre årets oppdretter. Vi har et årsmøtevedtak fra 2014 om å opprette en årlig pris for oppdretter av beste hund i Fylkesmesterskapet. Styret skulle jobbe videre med det. Her har det ikke blitt gjort noe, og det nye styret bør ta tak i denne. Det står i protokollen fra den gang at kriteriene for prisen skal legges så nært opp til det som brukes i NM. Det må blant annet avklares om årets oppdretter skal være fra Troms.

 

Seieren i nordnorgesserien gikk til Nordland og Svein Ragnar Enga og Miko.

 

Vinner av Tromscupen kl 3 i år ble Ellen Johnsen og Easy.

 

Nytt av året var Tromscupen kl 1. Vinner her ble Åse Gjesdal og Freya.

 

Anders Boltås og Ruby og Ester Nordby med MissMe representerte Troms i NM som gikk av stabelen Omnevikdal i Hordaland i oktober. Våre deltakere gikk ikke videre fra innledende løp. Troms mistet en NM-plass og har nå deltakerkvote på 1 til NM 2019.

 

Årets unghundmesterskap gikk på Hamarøy i Nordland. Her deltok Georg Winsjansen med Spot, og kvalifiserte seg for videre deltakelse i nordisk nurcery. De takket nei til å delta.

 

Troms gjeterhundlag gratulerer med gode prestasjoner i året som gikk! Det er gledelig å se at vi i 2018 også har en del nye nye folk i miljøet, og styret har kåret 2 stk til årets nykommer. Vinnerne er unge og fremadstormende, og vi har forhåpninger til å se mye gode prestasjoner fra disse to. Vinnerne er Andrea Kristiansen og Emma Johnsen Fossli.

 

Økonomi:

Økonomien i laget er tilfredsstillende. Regnskapet behandles som et eget punkt på årsmøtet.

 

Avslutning:

Det har vært en del diskusjoner omkring lagets fremtid i 2018, og om det beste for gjeterhundarbeidet er å organisere gjeterhundarbeidet i nemnd eller lag. Troms gjeterhundlag har ikke myndighet å vedta struktur på vegne av Troms sau og geit. Et evt vedtak om gå tilbake til nemnd må evt fattes av fylkeslaget i sau og geit. Troms gjeterhundlag kan evt vedta å legge ned laget. Styret har drøftet saken flere ganger og har kommet til at det er en stor frdel at laget har egen økonomi, og sånn sett i større grad kan planlegge egen aktivitet.

 

 Styret vil til slutt takke for samarbeidet i 2018. Takk til de som på ulike vis sponset laget, og de som har bidratt med dugnadsinnsats.

 

Velkommen til årsmøtet

Styret