Nyheter om gjeterhund i Troms

Sakspapirene til årsmøte Troms gjeterhundlag 27. januar 2018 på Luneborg i Målselv kl 11:00

For at styret i TGL skal kunne gjøre en best mulig jobb med tanke på oppsett av gjeterhundprøver i år, er vi avhengig av å få arrangører.

 

Vi ber derfor lokallagene allerede nå om å snakke internt i lagene, og evt melde videre til styret i gjeterhundlaget hvis de kan arrangere prøver, hvilken type prøve og ønsket dato.

 

Vi trenger arrangører av distriktsprøver, fylkesmesterskap og Nordnorgesserie.

 

Vi bør kanskje også begynne å kjøre klasse 2 i tillegg til klasse 1 og 3, slik at spranget mellom klasse 1 og 3 blir mindre. Det kan løses ganske greit med at de som ønsker å gå klasse 2, kan gå samme bane som klasse 3 men sløyfe deling og singling.

Årsmøte for 2017 skal arrangeres lørdag 27. januar kl 11. Sted vil vi komme tilbake til. Vikingheimen er opptatt den dagen.

 

Frist for å melde innkomne sakeer til styret settes til søndag 14. januar.

 

Valgkomiteen bes om å begynne arbeidet med å finne kandidater til styre for 2018. Leder vil sende liste med medlemmer og en oversikt over hvem som er på valg.

På slutten av 2017 mottok vi den triste beskjeden om at Herleif hadde gått bort. Herleif som lenge har vært en av ildsjelene i laget, og som jobbet så aktivt for å fremme gjeterhunden i Troms.

 

Mange er vi som har fått nyttige råd og veiledning når vi skulle starte med en unghund, eller når vi stod fast med emnet vi jobbet med. Han lærte villig bort, og vi må sørge for å bære kunnskapen videre. 

 

Herleif har i en årrekke stått på også med styrearbeid i Troms gjeterhundlag som aktivitetsleder, og har bidratt mye med å ordne til kurs, skaffe arrangører til gjeterhundprøver og dommere til prøvene.

 

Vi har mye å takke deg for Herleif, og vil savne deg.

 

Så lite vi vet når dagen rinner
om neste dag solen fremdeles skinner.
Nå kom din siste og det ble kveld.
Vi takker for alt og sier farvel.

Ekvipasje DP 1 Rotsund DP 1 finale Rotsund DP 2 Josefvatn DP 4 Josefvatn NNS 1 Nordreisa NNS 2 Nordreisa FM Rotsund FM finale Rotsund Dp 5 Rotsund SUM fire beste
Hans-Inge og Zhakk   10 10 10 10 2   10 7 40
Herleif og Tia   5 1 5 7 5   5 1 22
Georg og Kinloch Bethan   7     3 10       20
Ester og MissMe     5 4 1     7   17
Georg og Spot     4 1 2 7       14
Anders og Odin 1   7 2     2     12
Ken Are og Kate         4     3 5 12
Tor Harald og Scruf     2 7         2 11
John Edvin og Todd                 10 10
John Edvin og Susi   2       4     3 9
Ester og Irva   3 3     1       7
Anders og Ruby           3     4 7
Anita og Gaya         5         5
Ellen og Ca   4               4
Ester og Mocca               4   4
Ken og Bobby       3           3
Ellen og Easy             1     1