NNS Regler

NNS regler

Reglene for NNS

Revidert 2015

10.Regler for Nord-Norgeserie 10.1.

Mål Nord-Norskserien heretter kalt NNS skal til en hver tid følge reglementet til Norgesserien, så langt det er mulig.

10.2. Unntak

a) Det er Gjeterhund nemndene i Nordland, Troms og Finnmark som ansvaret for NNS blir gjennomført etter gjeldene regler.

b) NNS består av 4 prøver i kl3. De 3 første prøvene kjøres med deling og/eller singling. Prøve 1 trekkes startrekkefølge, prøve 2 starter etter omvendt resultatliste prøve 1. Prøve 3 trekkes startrekkefølge. I prøve 4 starter den lavest rangerte fører sammenlagt først, og høyest rangert starter sist. Siste prøven i NNS kjøres i klasse 3 med deling og singling. Prøvene fordeles i to bolker med 2 prøver pr bolk. Prøvene blir rullert på vertsfylkene Nordland, Troms eller Finnmark men med maks en bolk pr fylke pr år.

c) Poeng beregningen forstås med plass siffer, 3 av fire prøver utgjør summen av plasspoeng. Den med høyeste plass siffer er serie vinner.

d) NNS premieres sammenlagt. Vinneren av serien premieres med vandrepremie. Beste ung hund premieres med vandrepremie. Premiering av minst 1/3 sammenlagt NNS. Deltakerpremie til dem som stiller i 3 eller flere NNS-prøver.

e) Dommer ekskluderes fra plass poeng, dersom han/hun er deltaker i en av bolkene.

f) Hvis noen må reise tidligere siste dag, sørger arrangøren for at disse settes inn som de første startende på søndag. Dette meldes inn ved påmelding. Deltakerne kan bytte ut påmeldte hunder, såfremt det skjer før påmeldingsfristen er utgått..

10.3. Vandrepremier:

a) Det er 2 stk. vandrepremier for NNS, 1 stk. for serie mester og 1 stk. for beste ung hund (inntil fylte 3år).

b) Dersom en og samme deltaker oppnår 3 napp i vandrepremien, så beholder han den til odel og eie. Ny vandrepremie erstattes av fylket til forgående vinner.

10.4. Poengberegning i NNS:

1. plass 50 poeng

2. plass 46 poeng

3. plass 43 poeng

4. plass 40 poeng

5. plass 37 poeng

6. plass 34 poeng

7. plass 32 poeng

8. plass 30 poeng

9. plass 28 poeng

10.plass 26 poeng

11.plass 24 poeng

12 plass 22 poeng

13 plass 20 poeng

14 plass 18 poeng

15 plass 16 poeng

16 plass 15 poeng osv.