Arbeidsåret 2019

Arbeidsplan vedtatt på årsmøte 26.01.2019:

Troms gjeterhundlag skal i 2019 jobbe med 

-          Cup i Rotsund i august, koordineres med cup i Nordland helga før. Nordland 23-25 august, Rotsund 30. aug – 1. sept.

-          Vintertreff

-          Augusttreff

-          Distriktsprøve på vinteren

-          Uttaksserie NM

-          Tromscupen kl 1  og 3

-          Gjeterhundkurs

-          Fellestreninger

-          NNS (Troms har siste helga og premiering)

-          Landbruksmessa

-          Oppdateringskurs instruktører 2019?

-          Utnevne en TD, som skal kvalitetssikre bane, dyr og at arrangement (FM&NNS) flyter.

 

Budsjett vedtatt på årsmøtet 26.01.2019

 

 

Inntekter

Kontingent

 

13000

Tilskudd grasrotandel

 

2000

Arrangement, inntekter

 

5000

Salg fløyter

 

2000

Salg skjorter

 

4000

Tilskudd fra 2017

 

32000

Tilskudd fra 2018

 

15000

Renteinntekter

 

100

Sum inntekt

 

73100

 

 

 

 

 

Utgifter

Gjeterhundprøve, utgifter

 

6000

NSG

 

7000

Kjøp fløyter

 

1000

Kjøp skjorter

 

2000

Premier

 

14000

Møter og kurs

 

5000

Utstyr/diverse, internett og hjemmeside

1000

Porto/bankgebyrer

 

100

Sum utgifter

 

38100

 

 

 

Budsjettert overskudd

 

34000