Prøvereglement

Prøvereglement herunder regler for NordNorgesserien

I det nye prøvereglementet står følgende om førerens plikt: De som er med på gjeterhundprøver, har plikt til på forhånd å sette seg inn i og følge reglene, og orientere seg om praktiske forhold på den enkelte prøve.  
 
Ved påmelding til den aktuelle gjeterhundprøven aksepterer man reglene Norsk Sau og Geit har bestemt. 
- Lov om dyrevelferd skal følges
- Anti-dopingreglementet til NKK skal følges.