Årsmelding 2014

Din overskrift

Årsmelding

 

Styret har i 2014 bestått av:
Leder: Jørgen Bjørkli (97167599)
Nestleder: Johnny Eliassen (99446297)
Kasserer: Ester Nordby (97158196)
Sekretær: Bengt Aspmo (90683058)
Styremedlem: Herleif Jensen (41336351)

Varamedlem: Jon Henrik Utsi, Anders Boltås og Øyvind Trondsen

Revisorer: Trond Tyldum og Georg Heggstad

I valgkomiteen har vi hatt Peter Bruvold, Maiken Cecilie Bjørkli og Hans Inge Mortensen.

Medlemstallet: I 2014 hadde laget 52 medlemmer, en liten økning fra 2013.

Møter og representasjon:

Siste årsmøte ble avholdt på Vollan gjestestue den 25. januar 2014. Etter dette har vi hatt 9 styremøter og behandlet 36 saker. Av saker som er behandlet kan nevnes behandling av nytt reglement for NNC, som nå er mere tilpasset reglene i Norgesserien. Vi fikk også på plass et system med medlemsfordeler, som har fungert i ett år. Disse må evalueres og eventuelt endres ved behov.

I tillegg har vi hatt et fellesmøte med Nordland gjeterhundnemnd i forbindelse med NNM/NNC i Salangen.

Troms gjeterhundlag har vært representert på fylkesårsmøtet til Troms sau og geit og årsmøtet til Senja sau og geit, og har hatt innlegg om gjeterhundarbeidet.

Det har også vært oppvisning med gjeterhund på Boknafiskfestivalen på Reinøya.

Aktiviteter:

Troms hadde en representant på landslaget i 2014. Øyvind Trondsen var kvalifisert med hundene Maja og Jill, og representerte Norge i World Trials som ble arrangert i Skottland i september. Øyvind og hundene gjorde gode prøver, og fylkeslaget gratulerer med innsatsen.

I Troms var det ikke kurs som ble initiert av gjeterhundlaget, men det er gledelig å se private initiativ med instruktører som er medlemmer av Troms gjeterhundlag. I Kvæfjord ble det arrangert 3 kurs og i Straumsbukta ble det arrangert 2 kurs. Fylkeslaget har bidratt med å reklamere for kursene på hjemmesiden og på facebook.

Målselvtreffet ble arrangert i august, og var nok en gang et vellykket arrangement. Treffet inneholdt i tillegg til trening av gjeterhunder, en distriktsprøve i klasse 1. Det er gledelig å se at såpass mange hunder fikk godkjent bruksprøve etter arrangementet.

Det er gledelig å se at det er kommet i gang faste fellestreninger flere steder i fylket. Nå kjøres det åpne treninger ved Josefvatn, Kattfjorden, Andersdalen og i Straumsbukta. Vi oppfordrer flere medlemmer rundt i fylket å arrangere fellestreninger for å få i gang et treningsmiljø, som er både lærerikt og ikke minst sosialt.

Prøvesesongen startet i Troms med tidligere nevnte distriktsprøve i Målselv. I september ble det arrangert distriktsprøver i klasse 1 og 3 over to dager ved Josefvatn i Balsfjord, Fylkesmesterskap og distriktsprøve klasse 1 og 3 i Rotsund i Nordreisa og nnm/nnc i Salangen. Siste nnc-helga gikk i Vesterålen. På prøvene i Troms var det totalt 37 startende i klasse 1 og 123 startende i klasse 3. Ni gjeterhunder fikk sin første godkjente bruksprøve (over 60 poeng i klasse 1) i Troms.

Årets fylkesmester i klasse 1 ble Øyvind Trondsen og Molly og fylkesmester i klasse 3 ble Øyvind Trondsen og Maja.

Nordnorsk mester ble Ellen Johnsen og Easy. Seieren i nordnorsk cup gikk til Nordland og Finn Engan med hunden Marco

Vinner av Tromscupen i år ble Øyvind Trondsen og Maja.

Øyvind Trondsen med Jill og Maja, Ellen Johnsen med Easy og Ester Nordby med PadMe kvalifiserte seg til NM som gikk av stabelen i Follestaddalen i Møre og Romsdalen i oktober. Øyvind og Jill gikk til finalen etter innledende runder og endte på en flott 8. plass.

Troms gjeterhundlag gratulerer!

Økonomi:

Økonomien i laget er tilfredsstillende. Regnskapet behandles som et eget punkt på årsmøtet. Regnskapet viser et overskudd i drifta for 2015.

Avslutning:

Styret vil til slutt takke for samarbeidet i 2014. Takk til de som på ulike vis sponset laget i 2014

Nortura

Royal Canine

Felleskjøpet Sjøvegan

Troms sau og geit

Vi takker også Ketil og Anita Løvhaug som stilte gården til disposisjon slik at Troms gjeterhundlag kunne arrangere NNC/NNM i år. Vi lyktes ikke å få et lokallag til å stille som arrangør. Vi takker Ellen Johnsen som stilte dyr til disposisjon til arrangementet.

Velkommen til årsmøtet

Styret