Her kan du bli medlem i Troms gjeterhundlag

Kontingent

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.


For de av dere som vil betale kontingent nå kan overføre kr 200,- inn på tgl konto: 4740.12.91624.


Vi har startet å bruke "Conta faktura" der det blir sendt ut faktura på epost. Fremover ser vi for oss at alle medlemmene får fakturaen på den måten.


Det er gledelig  se så mange nye medlemmer som er tilkommet laget.


Nye medlemmer oppfordres til å gi tilbakemelding til leder og kasserer med telefonnummer og  epostadresse. Dette for å kunne kommunisere med lagets  medlemmer på en effektiv  og billig måte, ved for eksempel utsendelse av årsmøtepapirer, kursinformasjon etc,