Her kan du bli medlem i Troms gjeterhundlag

Kontingent

Vi ønsker gamle og nye medlemmer velkommen.

For de av dere som vil betale kontingent nå kan overføre kr. 200,- inn på tgl konto:

4740 12 91624 

Har startet å bruke Conta faktura der det blir sendt ut faktura på e-post . Fra og med neste år ser jeg for meg at alle medlemmene får fakturaen på den måten.

Det gleder meg å se så mange nye medlemmer som er tilkommet laget. Det gledes til kurs neste helg. 21-23 mars som er et tilbud til medlemmer.

Nye medlemmer oppfordres til å gi tilbakemelding til leder og kasserer med telefonnummer og epostadresse. Dette for å kunne kommunisere med lagets medlemmer på en effektiv og billig måte, ved for eksempel utsendelse av årsmøtepapirer, kursinformasjon etc.