Velkommen til hjemmesiden vår

Lokallagene oppfordres til å arrangere gjeterhundprøver. Ta gjerne kontakt med gjeterhundlaget, for å drøfte tidspunkt og type arrangement.

Informasjon om prøvene, kontaktpersoner og påmeldingsfrister vil bli publisert under nyheter.

NM uttak og Tromscupen: styret fastsetter hvilke prøver som er tellende. Poengfordelingene er som følger;
1. plass - 10 poeng
2. plass - 7 poeng
3. plass - 5 poeng
4. plass - 4 poeng
5. plass - 3 poeng
6. plass - 2 poeng
7. plass - 1 poeng.