Regler for Nordnorsk mesterskap i bruk av gjeterhund

 

      Det ligger inne forslag om å avvikle ordningen med å kåre nordnorsk mester, men til det er vedtatt ligger reglene ute.   

 

 

                

 

6.       Regler for NNM.

 

1. Nord Norsk mesterskap i bruk av gjeterhund, er det første mesterskapet som inngår i NNC. Dvs. NNM arrangeres lørdag første helg av NNC.
Det gjennomføres med en kvalifiseringsrunde i kl 3, som etterfølges av en finale med dobbelthent og sortering.    

 

2.       Deltagere, kvalifisert for finale i NNM er: Ekvipasjer bosatt i Nordland, Troms og Finmark. Personene skal ha fast bostedsadresse i Nord-Norge.

 

3.       Hvis mulig går en tredjedel av deltagerne i innledende til finalen.
Maksimalt blir det 10 deltagere i finalen, minimum 5 deltagere.
Antall deltagere i finalen, må være klarert i god tid før arrangementet begynner.
Hvis dette ikke er klarert før prøven har begynt, skal det være kun 5 deltagere i finalen.

 

4.       En starter i en rekkefølge der resultatlisten fra innledende runde er snudd på hodet. Dvs. at den som hadde mest poeng i kvalifiseringen starter til slutt.

 

5.         Vinner og Nord Norsk Mester: Er den som vinner finalen. Dvs. At ingen tar med seg noen poeng inn i Nord Norsk Mesterskap.

 

 

6.       Gjennomføring av premiering: Det er satt opp vandrepremier til vinneren av NNM. Går til den som vinner finalen.

 

7.       Beste unghund NNM: En vandrepremie er satt opp til beste unghund  i NNM.  Unghund: Hundene regnes som unghunder ut det kalenderåret de fyller 3 år.

 

 

8.       Beste fylket: Det er satt opp to beste fylke premier:

a.        Beste fylket i NNM: vinner en vandrepremie.

b.       Beste fylket i NNC sammenlagt: vinner en plass i NM.

9.       Det fylket som har det beste 5  mannslaget i NNM  vinner et napp i Vandrepremien. Vinnerfylkene kjøper nye, og premiene vinnes til odel og eie når føreren har fått 3 napp i premiene.
NNM arrangeres lik finalen i det Norske Mesterskap (NM).

    

7.       NNM Premiering:


Nord Norsk Mesterskap premieres etter plassiffer.

Alle som deltar får deltagerpremie – premieres pr. hund.

 

Vandrepremier skal deles ut til:

1.       Vandrepremie tilkommer Nordnorsk mester.
- Utgår vandrepremien, skal den erstattes av det fylket som forrige vinner er bosatt i.

2.       Vandrepremie til det beste fylkeslag.

3.       Premie for 2 plass i NNM

4.       Premie for 3 plass i NNM

5.       Vandrepremie tilkommer beste unghund i Nord – Norsk mesterskap (følger reglene for NM).
- Utgår vandrepremien (vinnes 3 ganger), skal den erstattes av det fylket som forrige vinner er bosatt i.

6.       Vinnerpremie tilkommer vinner av NNC pr. løp og sammenlagt.

7.       Premie for 2 plass i NNC. pr. løp og sammenlagt.

8.       Premie for 3 plass i NNC. pr. løp og sammenlagt.