For deg som går prøver.

Prøvereglementet

I det nye prøvereglementet stå følgende om førerens plikt: De som er med på gjeterhundprøver, har plikt til på forhånd å sette seg inn i og følge reglene, og orientere seg om praktiske forhold på den enkelte prøve. 

Ved påmelding til den aktuelle gjeterhundprøven aksepterer man reglene Norsk Sau og Geit har bestemt. 
- Lov om dyrevelferd skal følges
- Anti-dopingreglementet til NKK skal følges.

Nyttige råd og tips for prøvegåere

1. Vær tilstede i god tid før prøvestart. TA MED VAKSINASJONPAPIRER. Følg godt med når dommeren gjennomgår banen og spør dersom du lurer på noe.

2. Luft hunden godt i tide før prøven. Pass at den har gjort sitt fornødende og drukket.

3. Opptre rolig og sikkert ovenfor hunden, nervøsitet smitter overpå hunden og kan stresse hunden.

4. Tren hunden godt på forskjellige oppgaver før prøven. Tren helst med utsetter som står ved flokken i løsningen. De tre første momentene er de som teller mest og er dermed viktigst for å lykkes.