Avlskriterier

Avlskriterier


NSG er raseklubben til Border collie og Australsk Kelpie.
De generelle kriterier som NSG anbefaler ved kjøp og salg av gjeterhunder er:
  • Begge foreldre skal ha godt lynne og være fri for eksteriørlyter
  • Begge foreldre skal være registrert i NKK
  • Begge foreldre skal være fri for HD
  • Begge foreldre skal ha godkjente gjeterhundprøver.

Her er NKKs etiske retningslinjer for avl